fbpx

Vijesti:

12. srpnja 2017.

Izbacivanjem pojma “upravitelja nekretnina” izravno se pogoduje HT-u

 61356697-nikola-grmoja

 

NIKOLA GRMOJA: „AMANDMANOM ĆU PREDLOŽITI ODREDBU KOJOM ĆE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE LAKŠE NAPLATITI SVOJA POTRAŽIVANJA PREMA HT-U”

U Hrvatskom Saboru raspravljalo se o Prijedlogu zakona o elektroničkim komunikacijama. Smatramo važnim izvojiti nekoliko činjenica koje je saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Nikola Grmoja istaknuo u raspravi.

Naime, izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama su bile na javnoj raspravi u prvoj polovici 2017. godine, objavljene su na e-savjetovanju, a predlagatelj izmjena je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U predmetnim izmjenama i dopunama su predložene ključne izmjene u pogledu odredbi u vezi prava puta na način na koji bi se olakšalo ishođenje prava puta i jedinice lokalne samouprave bi lakše ostvarivale pravo na zakonsku naknadu. Konkretno, u članku 27. st. 1 predloženo je da se riječi “u vlasništvu Republike Hrvatske” zamjenjuju riječima “u vlasništvu ili pod upravljanjem Republike Hrvatske”.

Nadalje, kao osoba koja je ovlaštena ostvarivati naknadu za prava puta, osim upravitelja općeg dobra i vlasnika nekretnine, predložen je i upravitelj nekretnine. Primjerice, predloženo je da članak 28. st. 6. Zakona glasi: “Upravitelj općeg dobra, vlasnik ili upravitelj nekretnine može pred Agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog opereatora za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz članka 27. stavka 1 ovoga zakona te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta“.

Na ovaj način, izbacivanjem predloženih izmjena bez ikakvog obrazloženja i skrivanja od javnosti, konkretno pojma “upravitelja nekretnine” izravno se pogoduje Hrvatskom Telekomu jer se na taj način u velikoj mjeri onemogućuje ishođenje prava puta čime se direktno oštećuje Republika Hrvatska kao i jedinice lokalne i regionalne samouprave.


Postavlja se pitanje tko je i po čijem nalogu izbacio predložene izmjene iz prijedloga izmjena i dopuna zakona koje su kao takve bile u prvotnom prijedlogu zakona na javnoj raspravi. Upravo su ove izmjene bile tema sastanka Plenkovića i predsjednika uprave HT-a Davora Tomaškovića u petak 9. lipnja 2017. Iza tog sastanka nije bilo nikakve javne objave niti obrazloženja o temi samog sastanka. Međutim, sada je jasno da je Plenković i Vlada RH rade protiv interesa Republike Hrvatske i jedinica lokalne i regionalne samouprave, a izravno u interesu HT-a i bonusa Davora Tomaškovića.

„Amandmanom ću predložiti odredbu po kojoj naknada za pravo puta pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina ako je vlasnik nepoznat. U biti, to znači sljedeće: dok se ne utvrdi vlasnik nekretnine naknada pripada gradovima ili općinama. Kad se utvrdi vlasnik i upiše u zemljišne knjige naknada će ići njemu.“, dodao je Grmoja.
Potrebno je naglasiti da pravo na novčanu naknadu pripada kako pravnim tako i fizičkim osobama te da prema grubim procjenama u slučaju ne donošenja predloženih izmjena i dopuna godišnji gubitak iznosi od 250 milijuna do 350 milijuna kuna, s time da više od polovice tog iznosa pripada RH i javnoj i lokalnoj samoupravi.

„Hoće li Plenkovićeva Vlada prestati pogodovati DT i osobnom budžetu Davora Tomaškovića i ostalih članova Uprave HT-a? Naime, do sada se DT propustilo naplatiti preko 4 milijarde kuna. Bez tog novca ostala je RH, naši općine i gradovi, a taj novac završio je u rukama DT,“ zaključio je Grmoja.


Najčitanije vijesti


PODRŽI NAS
Doniraj