fbpx

Vijesti:

2. srpnja 2018.

PODJELE KOJE NAM NAMEĆE BEZIDEJNA POLITIKA SU PUT U PROPAST

Kolumnu piše Ante Čikotić, bivši državni tajnik za energetiku i Mostov vijećnik u Splitu.

Prije godinu i pol dana sam razgovarao s jednim EU činovnikom iz Austrije koji obožava Hrvatsku i dobro je upoznat s našim problemima. Tada mi je rekao da je recept uspjeha za Hrvatsku jednostavan. Iskoristite EU sredstva od 10.7 milijardi € da preusmjerite ljude zaposlene iz javnog sektora i ostale u poljoprivredu i poduzetništvo i pri tom paralelno pokrenete reformu pravosuđa. Mnogi u Hrvatskoj znaju to i bez da nam netko sa strane govori, ali trenutne politike ne mogu pokrenuti tu reformu jer je to udar na njihovo biračko tijelo i zadržavanje statusa quo koje je njihova jedina programska smjernica.

U međuvremenu zadnjih godinu dana je cca 3.000 ljudi je zaposleno više u javnom sektoru, a da se broj ljudi i teritorij RH nije povećao već suprotno se smanjio odlaskom radno sposobnih. Nadalje 17% ukupno zaposlenih u RH radi u javnom sektoru i materijalni rashodi za njihove plaće čine 21% proračuna. 9000 zaposlenih u 56 državnih agencija je samo vrh sante leda i pokazuje koliko smo mi bogata država i koliko novca ima na raspolaganju i unutarnje rezerve za podizanje konkurentnosti i kvalitete života građana ali su zarobljeni u politiziranoj javnoj upravi.

Smanjenje javne uprave, ukidanje regionalne i objedinjavanje lokalne uprave imat će za rezultat smanjenje poreznog opterećenja gospodarstva čime ćemo privući robu i kapital u Hrvatsku i time ljude zadržati i stvarati uvjete za povratak ljudi u RH. Takvi konkretni potezi su smjer da ne dođe do demografskog sloma i odlaska mladih i radno sposobnih.

Sami smo sebi problem i rješenje i potrebna nam je unutarnja revolucija da se osvijestimo da smo potrošili i vrijeme i resurse i da podjele koje nam nameće bezidejna politika su put u propast.

Nada i optimizam su mogući i mogu ih pokrenuti jedino mladi ljudi koji su slobodni. Cilj nam mora biti aktivirati mlade da se uključe u kreiranje politika kako bi smjenom generacija promijenili zastarjele i klijentelizmom opterećene političare u većini ljude struktura, a ne javnog interesa.

EU nas neće spasiti same od sebe, niti smo u ovih 5 godina posebno profitirali, ali pametnom i suverenom politikom možemo preokrenuti stvari u našu korist.

Danas nije samo 5 godina od ulaska Hrvatske u EU nego prvi dan ostatka naših života koji može biti bolji od scenarija koji su nam namijenili, ali samo ako se usudimo izazvati promjene.

Ako smo u stanju osvojiti svjetsko prvenstvo u nogometu, onda nemoguće ne postoji, samo je privremeno zarobljeno.


Najčitanije vijesti


PODRŽI NAS
Doniraj