fbpx

Saborski zastupnici.

Nino Raspudić

rodio se u Mostaru 1975. godine, gdje je završio osnovnu školu, a maturirao je u Trevisu u Italiji. U Zagrebu je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine diplomirao filozofiju i talijanski jezik i književnost, 2004. godine magistrirao, a doktorirao je 2008. godine. Profesor je na katedri za talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavljuje književnu kritiku i esejistiku, prevodi s talijanskoga jezika književnost i teoriju. Aktivan je u medijima, piše kolumne, te kritički komentira aktualna društveno-politička pitanja.