fbpx

Vijesti:

7. ožujka 2018.

MEDICINSKE SESTRE SU JEDAN OD STUPOVA HRVATSKOG ZDRAVSTVA

Zagreb, 7. ožujka 2018. – Na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, kojim predsjeda dr.sc. Ines Strenja – Linić, danas se u Hrvatskom saboru govorilo o položaju medicinskih sestara u Hrvatskoj. Predstavnici ministarstava, kao i sustava obrazovanja, prisustvovali su sjednici, kako bi pokušali otkloniti razloge nezadovoljstva medicinskih sestara, smanjiti njihov odlazak iz zemlje i poduzeti korake prema unapređenju njihovog položaja. Predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada i socijalne skrbi s Komorom medicinskih sestara i zdravstvenim veleučilištima, te Fakultetom zdravstvenih studija..

Slava Šepac, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara objasnila je probleme u struci: „Duljina školovanja, vrijeme ulaska u sustav rada, vrijeme nastavljanja više razine obrazovanja, nepostojanje jasnog vertikalnog obrazovanja, zbrka u nadležnosti i odgovornosti u sustavu rada, te činjenica da se gubi medicinska sestra srednje stručne spreme u smislu izvrsnih tehničara i provoditelja intervencija, a koji su neophodni u sustavu“, pojasnila je predsjednica Komore.

Na sjednici je istaknuto da Medicinske sestre i medicinski tehničari čine najbrojniju profesionalnu skupinu u zdravstvenom sustavu, gotovo polovicu od ukupno zaposlenih zdravstvenih radnika, ukupno 44,4 posto.

Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za  javno zdravstvo u zdravstvenim ustanovama zaposleno je ukupno 30 413 medicinskih sestara, od kojih je 23 859 sa srednjom stručnom spremom, 6 289 je prvostupnica sestrinstva, te 265 visoko obrazovanih medicinskih sestara. Prema podacima Registra Hrvatske komore medicinskih sestara, Komora u ovom trenutku broji 38 642 članica i članova.

Prema nekim procjenama u Hrvatskoj nedostaje od 8 000 do 12 000 medicinskih sestara, a prema podacima Komore medicinskih sestara do 31. 12. 2017. status mirovanja članstva zbog odlaska na rad u inozemstvo zatražilo je 926 medicinskih sestara.

Istodobno, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 31. siječnja bile su nezaposlene 1 032 medicinske sestre (sa srednjom stručnom spremom 593 medicinske sestre, 72 stomatološke sestre, 221 viša medicinska sestra, 128 primalja i 18 viših primalja).

Predsjednica Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara Anica Prašnja navela je da su najveći problemi u neprihvatljivim uvjetima rada, zabrana zapošljavanja, nepoštivanja odredbi Zakona o sestrinstvu, otvaranje dnevnih bolnica s nedostatnim brojem osoblja, neusklađena sistematizacija radnih mjesta i nepriznavanje ulaganja u obrazovanje.

Ana Ljubas, predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor Hrvatske komore medicinskih sestara navela je da zdravstveni sustav ne prepoznaje i ne integrira u sustav naobrazbe medicinske sestre s višom i visokom razinom, pa zbog toga dolazi do demotiviranosti i frustracija medicinskih sestara i na koncu njihovo odlazak iz Hrvatske.

Predsjednica Odbora Ines Strenja – Linić napomenula je kako se unatoč ovim, na prvi pogled visokim brojkama zaposlenih medicinskih sestara u području zdravstva, suočavamo sa sve većim problemom nedostatka medicinskih sestara, te njihovim sve češćim odlaskom u inozemstvo.

„Medicinske sestre su stup hrvatskog zdravstva, a u neravnopravnom su položaju u usporedbi sa svim drugim strukovnim profesijama. Nezadovoljstvo medicinskih sestara najčešće se odnosi na višegodišnju složenu problematiku u području temeljnog obrazovanja, nerazumijevanja sestrinstva kao samostalne profesije, organizacijske neusklađenosti s potrebama za zdravstvenom njegom i razinama obrazovanja. Problem je i izjednačavanje različitih razina obrazovanja, problem visokoškolskog obrazovanja, usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, problem zapošljavanja, uvjetima  rada, neodgovarajuće komunikacije s različitim dionicima zdravstvenog sustava. U konačnici, to rezultira  odlaskom  velikog broja medicinskih sestara iz Hrvatske, zbog traženja zaposlenja u zemljama članicama EU, istaknula je Strenja – Linić.

Saborski Odbor nakon ove tematske sjednice usvojit će preporuke u suglasju s krovnim stručnim udrugama, Komorom medicinskih sestara i sindikatom, koje će uputiti u sva nadležna ministarstva kako bi se što prije osnovale radne skupine za procjenu uvjeta provedbe obrazovnih programa s odredbama Direktive 2005/36/EC i 2013/55/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija reguliranih profesija te provelo usklađivanje Zakona o sestrinstvu s ovim odredbama (odredbe Direktive 2005/36/EC i 2013/55/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija reguliranih profesija).

 


Najčitanije vijesti


PODRŽI NAS
Doniraj