fbpx
18. prosinca 2017.

POBOLJŠAJMO POLOŽAJ LIJEČNIKA

Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Hrvatskom saboru, predsjednik Mosta Božo Petrov, saborska zastupnica Mosta i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku dr.sc. Ines Strenja Linić i dr. Ivan Bekavac, bivši zamjenik ministra zdravstva, upozorili su na nekoliko ključnih problema – sve veći odlazak mladih liječnika, ne funkcioniranje zdravstvenog sustava i inicijativu Mosta kroz donošenje zakonskih akata i rješenja kojima se određuje profesionalna i društvena sudbina liječnika.

Na konkretne prijedloge usredotočila se dr. sc. Strenja-Linić kroz prijedlog izmjene Zakona o reprezentativnosti i prijedlog Zakona o dopuni Kaznenog zakona, tako da se u kazneni zakon uvede novo kazneno djelo Prisila prema zdravstvenom radniku i tako liječnicima i medicinskim sestrama omogući da rade svoj posao, a pacijentima pruži zaštitu.

Dr.sc.Strenja-Linić o svom prijedlogu iznijela je: „Potrebno je imati konačan zakonodavno-pravni okvir koji bi zaštitio liječnike i druge zdravstvene djelatnike u obavljanju zdravstvene djelatnosti. Poduzeti hitne izmjene zakonskih propisa kojim bi se adekvatno kaznilo počinitelje takvih napada, te preveniralo buduća slična djela. Nužno je intervenirati u Kazneni zakon RH tako da se konačno na temeljit i jasan način riješi problem adekvatne pravne zaštite liječnika. Sadašnjim zakonskim pretpostavkama nije utvrđeno sankcioniranje drugih osoba koje na bilo koji način onemogućuju liječnike i zdravstvene djelatnike u obavljanju njegove djelatnosti.“

Istaknula je kako je u 2016. samo na liječnike zabilježeno 77 fizičkih napada, a za medicinske sestre se i ne bilježe.

Osim dva prijedloga zakona, dr.sc.Strenja-Linić je u svojih sedam amandmana obuhvatila najosjetljivije skupine društva, te predložila osnivanje posebnog Fonda za inovativnu terapiju kako bi liječenje teško oboljele djece kao što su djeca sa spinalnom mišićnom atrofijom, moglo započeti odmah i prije uvrštavanja na listu HZZO, ako je terapija već odobrena i uvrštena u Americi i Europi. Ukazala je na položaj liječnika, njihove plaće i potrebu da Vlada RH reagira da bi se tretman zdravstvenih liječnika poboljšao, jer sve veći broj napušta Hrvatsku.

Upravo na taj problem odljeva liječničkog kadra, prvenstveno mladih liječnika, ukazao je dr. Bekavac, koji se osvrnuo se na Zakon o reprezentativnosti za koji je Vlada dala negativno mišljenje. Istaknuo je kako je upravo u Hrvatskom saboru nestalo mogućnosti sudjelovanja liječnika  u granskom kolektivnom pregovaranju voljom zastupnika u ljeto 2014., prije tri i pol godine i to donošenjem izmijenjenog Zakona o reprezentativnosti.  

„Nije li stoga upravo Hrvatski sabor pravo mjesto za isticanje značaja  prava liječnika na sudjelovanje  u kolektivnom pregovaranju? Naime donošenjem spornog zakona učinjena je velika greška koje već danas ima za posljedicu otežano ostvarivanje prava građana  na zdravstvenu zaštitu i ne bude li ta greška ispravljena šteta koju trpe građani Hrvatske biti će iz dana u dan sve veća. Dvije trećine zemalja EU poznaju i strukovno kolektivno pregovaranje liječnika i poslodavaca“, istaknuo je dr. Bekavac.

Naglasio je kako suvremena demografska znanost zainteresiranima pokazuje da je broj diplomiranih liječnika jednak ili veći negoli ranijih godina, a broj novih zapošljavanja liječnika u kontinuiranom je padu već treću godinu.

„Tome svakako pomaže i veliki interes stranih agencija koje zadnjih godina stipendiraju preko dvadeset posto studenata završnih godina studija medicine diljem Hrvatske. Dakle građani smo države koja uspješno popravlja krvnu sliku liječništva razvijenog svijeta, prvenstveno razvijene Europe, pritom čineći Hrvatsku anemičnom i umornom od tolikog zanemarivanja odgovornih u državnoj zdravstvenoj administraciji“, ističe Bekavac.

Čak 4 000 liječnika specijalista kroz idućih desetak godina bit će umirovljeni i nedostatak liječnika tek će postati problem, prije svega našim pacijentima, imamo li na umu kako je broj osoba starijih od 80 godina u odnosu na vrijeme prije desetak godina udvostručen. Sve ovo ukazuje na potrebu davanja značaja aktivnostima koje će imati za ishod bolji status liječnika u našem društvu, pa je tako i nastojanje oko prava na kolektivno pregovaranje više nego legitimno.

Predsjednik Mosta Božo Petrov zaključio je kako Most kontinuirano i glasno ukazuje na sve nelogičnosti i nepravde u našem društvu i nudi rješenja za postojeće probleme, a zdravstvo je djelatnost od nacionalnog interesa.

 „Držimo da bi zdravstvena politika trebala biti politika kontinuiteta, a manjak liječnika u sustavu moramo spriječiti jer će ugrozit funkcioniranje zdravstvenog sustava, odnosno otežati dostupnost i narušiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite. Podatak koji je iznio kolega Bekavac, o odlasku više od 550  liječnika u zadnje 4 godine na rad u inozemstvo, te činjenica kako će u slijedećih 10 godina biti umirovljeno više od 4.000 liječnika, zahtijevaju konkretnu reakciju“, ističe Petrov.

Dodao je da Demografski atlas hrvatskog liječništva, koji je izradila HLK u suradnji sa stručnjacima s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokazuje da hrvatsko zdravstvo ima šansu jer će u narednih pet godina u Hrvatskoj diplomirati najveći broj studenata medicine. Sustav će imati na raspolaganju gotovo 5.500 mladih liječnika. Stoga je ključno utjecati da ih se zadrži,  a u poticajne mjere spada i jačanje pravne sigurnosti liječnika, donošenje zakonskih i pod zakonskih akata i rješenja kojima se određuje profesionalna i društvena sudbina liječnika .


Najčitanije vijesti


PODRŽI NAS
Doniraj