fbpx

Vijesti:

19. prosinca 2017.

TVRTKA EKOPLUS U MREŽI PRIVATNIH INTERESA? SKLAPANJE ŠTETNIH UGOVORA NA TERET GRAĐANA!?

Trgovačko društvo Ekoplus d.o.o. nas mjesecima zasipa svojim PR uratcima kojima nastoji građanima objasniti kako ovaj tehnološki zastarjeli, ekonomski neisplativ i ekološki neprihvatljiv projekt mljevenja smeća, zapravo predstavlja pravu blagodat za građane, jer nas uvodi u „moderan svijet visoke tehnologije i kružne ekonomije“ koja se zasniva na sustavu odvajanja otpada i recikliranju.

Istina je zapravo sasvim drugačija. Osnovna pretpostavka funkcioniranja ovakvog postrojenja je mljevenje miješanog komunalnog otpada koji u svojem sastavu ima obavezno papir, plastiku i bio otpad. Što više tih sirovina ima u miješanom komunalnom otpadu to će proizvod tog mljevenja biti kvalitetniji, bolje sagorijevati u cementari Koromačno i pritom u atmosferu otpuštati više toksičnih spojeva. Ova tehnologija je upravno suprotna EU odredbama o recikliranju otpada i dovest će do penala i kazni koje će naravno platiti građani.

Toliko o „visokim i naprednim tehnologijama“ direktora Josipa Dedića. Direktor Dedić često se u medijima hvali i ekonomskom održivošću projekta. Da istina o ekonomskoj održivosti projekta ŽCGO Marišćina nema apsolutne veze s prigodnim, propagandnim tvrdnjama direktora i njegovih političkih zaštitnika dokazuje i Ugovor o posredovanju u zbrinjavanju otpada koji je direktor Dedić potpisao s tvrtkom Hago d.o.o. iz Varaždina koja ima i svoju Podružnicu u Rijeci.

Prema tom ugovoru TD Ekoplus d.o.o. preuzimat će sav miješani komunalni otpad koji tvrtka Hago d.o.o. doveze na ŽCGO Marišćina po iznosu od 210 kn po toni. Tvrtka Hago ima EKSKLUZIVNO pravo na dovoz 30.000 t smeća godišnje, a TD Ekoplus d.o.o. se još obavezuje da neće poslovati s niti jednom tvrtkom s kojom tvrtka Hago d.o.o ima poslovne odnose!?

Kad znamo da je je tvrtka Hago d.o.o. iz Varaždina, nameće nam se i još jedno pitanje, govori li ovaj ugovor o zbrinjavanju 30.000 t baliranog smeća iz Brezja kraj Varaždina?

S druge strane, vjerujemo da svaki poduzetnik sanja ovakve ugovore, jer cijena obrade po toni miješanog komunalnog otpada prema cjeniku direktora Dedića koji on naširoko javno objašnjava i opravdava iznosi 470 kn po toni i to je iznos koji riječko komunalno društvo Čistoća d.o.o. plaća za mljevenje smeća u postrojenju ŽCGO Marišćina.

Jednostavnom matematičkom operacijom stavljanja u odnos planiranih prihoda i kapaciteta iz dokumenta Financijski plan i plan rada za 2017. (tablica 1 u Prilogu) TD Ekoplus d.o.o. objavljenog na web stranici tvrtke, dobivamo jasnu računicu koja nam govori da je procijenjeni kapacitet postrojenja za 2017. 60.000 t, a ukupni prihodi su planirani na razini 28,2 milijuna kn, što bi značilo da je planirana cijena po toni otpada 470 kn po toni otpada.

Međutim, ako bolje pogledamo iskazane planirane troškove TD Ekoplus d.o.o dolazimo do jednostavne matematičke računice prema kojoj je zapravo cijena koštanja mljevenja smeća u postrojenju kojim upravlja TD Ekoplus d.o.o. 507,15 kn po toni.

Sve navedeno vodi samo jednom zaključku: Direktor Dedić svjesno sklapa štetni Ugovor s tvrtkom Hago. d.o.o. ugovarajući cijenu koja je za 60% niže od cijene koštanja usluge zbrinjavanja otpada koju nudi TD Ekoplus d.o.o. 

Direktor Dedić svjesno radi protiv javnog interesa i javnog dobra te sredstva koja putem proračuna jedinica lokalne samouprave uplaćuju građani cijele županije za rad ŽCGO Marišćina, kroz štetan ugovor prelijeva u privatnu tvrtku.

Ispunjenjem ovoga Ugovora, stvara se direktni gubitak od 7,8 milijuna kuna godišnje koji će pasti na teret građana PGŽ-a a naročito grada Rijeke.

Za MOST nezavisnih lista – Rijeka

Petra Mandić, Josip Katalinić

 

 

Prilog – Pregled prihoda i troškova prema Financijskom planu i planu rada za 2017. godinu Trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

 

Planirani fiksni troškovi za 2017. Iznos Planirani varijabilni troškovi za 2017. Iznos
1 Održavanje, rezervni dijelovi 2.678.812,00 kn 1 Režijski troškovi (voda, električna energija, gorivo) 4.300.000,00 kn
2 Troškovi osoblja 6.950.000,00 kn 2 Trošak odvoza RDF u cementaru 4.500.000,00 kn
3 Troškovi vanjskih usluga 3.400.000,00 kn po formuli 30 EUR * 20.000 T (30% zaprimljenog otpada)
osiguranje, monitoring Ukupno varijabilni troškovi: 8.800.000,00 kn
4 Naknade, takse JLS i državi 5.500.000,00 kn
5 Financijski i izvanredni troškovi 3.100.000,00 kn
Ukupno fiksni troškovi bez amortizacije: 21.628.812,00 kn
 Troškovi amortizacije

pokriveni prihodima EU, proračuni JLS

 

17.500.000,00 kn

Sveukupno varijabilni i fiksni troškovi: 30.428.812,00 kn Ukupni planirani prihodi: 28.200.000,00 kn
Planirani kapacitet tona/godišnje: 60.000,00 Planirani kapacitet tona/godišnje: 60.000,00
Cijena koštanja obrade 1 tone otpada: 507,15 kn Planirana cijena obrade 1 tone otpada: 470,00 kn

 


Najčitanije vijesti


PODRŽI NAS
Doniraj