fbpx

Vijesti:

22. prosinca 2017.

POTPORE DO 50 TISUĆA KUNA

Gradski vijećnici grada Sinja jednoglasno su prihvatili Mostov prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području grada Sinja, za što je u proračunu za slijedeću godinu amandmanom kluba vijećnika  Mosta nezavisnih lista osigurano 700 tisuća kuna.

Program se odnosi isključivo na poljoprivredna gospodarstva s područja grada Sinja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Riječ je o nizu mjera koje za cilj imaju povećanje poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane na sinjskom području.

U pravilu je riječ o investicijama za koje bi poljoprivredno gospodarstvo trebalo osigurati polovicu sredstava dok bi druga polovica bila bespovratno osigurana iz gradskog proračuna.

Ulaganja za koje je moguće dobiti potporu su:

 • Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za držanje muznih krava, mliječnih ovaca i koza.
 • Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda.
 • Izgradnja i rekonstrukcija objekata za skladištenje voća i povrća te nabavu opreme za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća.
 • Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje plastenika i staklenika (minimalna površina 150 m2) za proizvodnju voća, povrća, cvijeća i sl.
 • Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje pogona za preradu voća i povrća (konzerviranje, sušenje i zamrzavanje) te proizvodnja sokova, džemova i voćnih vina.
 • Izgradnju sustava za navodnjavanje (spremnici, pumpe, filteri, raspršivači, bunari…).
 • Nabava novih poljoprivrednih strojeva i opreme.
 • Podizanje ili obnova trajnih nasada voća.
 • Podizanje trajnih nasada ljekovitog i aromatičnog  bilja (lavande, smilja i sl.).
 • Kupnja prihrane za pčele.
 • Osiguranje poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda (25% iznosa premije osiguranja).
 • Stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika.
 • Priprema dokumentacije za prijavu projekata koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova.
 • Organizacija sajmova i sličnih manifestacija.
 • Sudjelovanje na sajmovima i prodaja vlastitih proizvoda na tržnicama.

Maksimalni iznos potpore po jednoj aktivnosti iznosi 25 tisuća kuna godišnje, a ukupni maksimalni iznos potpore za jednog korisnika je 50 tisuća kuna godišnje. Potpore će se dodjeljivati po javnom pozivu, a podneseni zahtjevi rješavat će se prema redoslijedu prispijeća – do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

Most nezavisnih lista svjestan je važnosti poljoprivrednika i u svojem daljnjem djelovanju nastojat će im na sve raspoložive načine olakšati poslovanje.


Najčitanije vijesti


PODRŽI NAS
Doniraj