fbpx
31. srpnja 2020.

Most: „Pozivamo ministra Čorića da se odlagalište otpada Marišćina hitno zatvori“

Danas su u Hrvatskom saboru na konferenciji za novinare Mostovi saborski zastupnici Marin Miletić i Zvonimir Troskot upozorili na zagađenje zraka u riječkom prstenu koje dolazi od odlagališta otpada u Marišćini.

Marin Miletić upozorio je na štetan utjecaj odlagališta otpada Marišćina na zdravlje stanovnika, te je rekao kako oni koji su na drugoj strani odgovornosti pitaju gdje će se s otpadom ako se zatvori Marišćina.

„Dok je 2015. i 2016. Marišćina bila zatvorena smeće se vozilo i zbrinjavalo izvan riječkog prstena, tako da mi sada tražimo isto ono što se je već tada radilo kontinuirano tijekom dvije godina, a ako se moglo tada, može se i sada. Osim toga, kažu i ako promijenimo tehnologiju morat ćemo vraćati novac i platiti kazne, a mi kažemo – čuli smo ovdje u Hrvatskom saboru premijera i ministre kako se hvale da su sjajni diplomati, pa im stoga predlažemo da traže od EU od nadležne komisije promjenu tehnologije na Marišćini i prenamjenu dobivenih sredstava i oslobađanje od plaćanja penala zbog prenamjene. Kao razlog ovog zahtjeva potrebno je navesti promjenu EU zakonodavstva gdje otpad treba odvojiti po svim EU direktivama i sve tehnološke, zdravstvene i financijske probleme s kojima smo se suočili u centrima Marišćina i Kaštijun. Nije potrebno mijenjati prostorni plan Primorsko goranske županije, što je više puta potvrdio i župan Zlatko Komadina. Oni kažu nemamo novaca, a mi kažemo – zajedno s Fondom za zaštitu okoliša nabavite opremu za uređenje kompostišta i sortirnica. Nudi nam se 760 mil. eura iz Fondova EU za rješavanje problema gospodarenja otpadom. Općinsko vijeće Viškova prije dvije godine donijelo je jednoglasnu odluku da se Marišćina mora zatvoriti. Županijska skupština donijela je jednoglasnu odluku da se Marišćina mora zatvoriti. Čekamo samo odluku ministra Čorića i zanimaju nas samo činjenice. Ako imamo Nastavni zavod za javno zdravstvo koji je u samo jednoj točki rekao da postoje opasni elementi, da postoje kancerogeni spojevi o čemu se dalje treba pričati? Smrad Marišćine osjeti se tri kilometra od Marišćine, a znamo da je na 1200 metara od Marišćine veliko naselje Marčelji, znamo da se svega nekoliko stotina zračne linije nalazi izvorište pitke vode Riječina, o čemu dalje treba pričati? Ovim putem pozivam ministra Čorića da bude odgovoran i da se Marišćina hitno zatvori. Ukoliko se to ne dogodi građani će pokrenuti niz demokratskih legitimnih mjera i Marišćina će na poslijetku biti zatvorena.“ – rekao je Miletić.

Zvonimir Troskot podsjetio je da je osobno sudjelovao na prosvjedu koji su organizirale eko udruge iz cijele Hrvatske, te da se tada na Marišćini osjetio nepodnošljiv smrad.

To je jedan od projekata financiran od sredstava koje je odobrila EU i žalosno je, s obzirom da je nova strategija EU digitalna i zelena Europa, da se ovakvi projekti grade na izvorima rijeka kao što je Riječina koja pitkom vodom snabdijeva cijelu Rijeku. Ovaj projekt, kao Klub Mosta, također ćemo prijaviti i Europskom Registru SUP-u jer su sredstva bila odobrena od EU, te da se pregleda na koji način su ta sredstva odobrena i zašto su okolišne studije koje su bile prilagane prilikom građenja te infrastrukture zanemarile ovako bitnu komponentu. Posljedice nisu vidljive samo u Marišćini, nego i u ostalim dijelovima Hrvatske, a na temelju presedana Marišćine djelovat ćemo kao Klub Mosta i pomoći našim građanima da mogu živjeti sukladno Ustavu Republike Hrvatske.“ – rekao je Troskot.


Najčitanije vijesti


PODRŽI NAS
Doniraj